Eficienţa economică în fermele mici şi mijlocii a tehnologiilor de producţie în sistem ecologic la principalele culturi horticole legumicole din România în scopul diminuării efectelor schimbărilor climatice

Conducator proiect: Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală (ICEADR) Partener 1:Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură și Floricultură Vidra (ICDLF Vidra) -Director: SBÎRCIOG Gicuța (e–mail: office@icdlfvidra.ro)-Responsabil proiect: ȘOVĂREL Gabriela Partener 2:Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV București) -Director: CÎMPEANU Sorin-Mihai (e–mail: rectorat@usamv.ro)-Responsabil proiect: TUDOR Valentina Constanța Partener 3:Institutul Național de…

Detalii

Modele tehnico-economice de reducere a vulnerabilităţii veniturilor exploataţiilor zootehnice față de schimbările climatice

Conducător proiect: INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU ECONOMIA AGRICULTURII ȘI DEZVOLTARE RURALĂ  – ICEADR· Director: Dr.ing. DRAGOMIR Vili (e-mail office@iceadr.ro)· Director proiect: Dr.ing. CHETROIU Rodica (e-mail: rodica.chetroiu@iceadr.ro) Partener 1:  CENTRUL DE STUDII ȘI CERCETĂRI DE BIODIVERSITATE AGROSILVICĂ „ACAD. DAVID DAVIDESCU” – CSCBAS· Director: CS I Dr. JOIȚA-PĂCUREANU Maria (e–mail: cscbas@ince.ro)· Responsabil proiect: Dr. Ing. MOGA Ioana Corina (e-mail: corinamoga@yahoo.com) Partener 2: INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MONTANOLOGIE CRISTIAN –…

Detalii

Cercetări privind elaborarea de soluții tehnico-economice pentru crearea de lanțuri valorice în sectorul agroalimentar în vederea tranziției către bioeconomia circulară

Conducator proiect: INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU ECONOMIA AGRICULTURII ŞI DEZVOLTARE RURALĂ (ICEADR) Partener 1:   INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ PITEȘTI-MĂRĂCINENI (ICDP Pitești-Mărăcineni)-Director: COMAN Mihail (e–mail: mihailcoman1@gmail.com)-Responsabil proiect: ISAC Valentina (e-mail: v_isac2002@yahoo.com) Partener 2:   INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE AGRICOLA FUNDULEA (INCDA Fundulea) -Director: MUSTĂȚEA Pompiliu (e–mail: pmustatea@incda-fundulea.ro)-Responsabil proiect: CONȚESCU Elena Laura (e-mail: contescu_elena_laura@yahoo.com) Partener 3: …

Detalii

Proiectarea unor modele tehnico-economice de analiza capacității de reziliență și sustenabilitate a sectorului agricol și optimizarea proceselor de producție

Conducator proiect: Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală – ICEADR – Director: Dr. ing. Dragomir Vili (e-mail office@iceadr.ro) – Director proiect: Dr. ing. Dragomir Vili (e-mail dragomir.vili@iceadr.ro) Partener 1:  Anul începerii proiectului: 2023Anul finalizării proiectului: 2026Suma totală proiect: 1.300.000 lei REZUMATUL PROIECTULUI Proiectul urmărește să îndeplinească obiectivul planului sectorial ADER 2019-2022, de dezvoltare a sectorului…

Detalii

Modele de dezvoltare a lanţurilor scurte de valorificare pe filiera producţie primară-servicii-depozitare-procesare-piaţă de desfacere

Conducator proiect: INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU ECONOMIA AGRICULTURII ȘI DEZVOLTARE RURALĂ – (ICEADR)–   Director: Dr. Ing. Ana Ursu–   Director proiect: Dr. Ec. MARIN Ancuta (e-mail: marin.ancuta @ iceadr.ro) Partener 1: ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI (ASE)–   RECTOR: Prof. Univ. Dr. Nicolae Istudor (e-mail rectorat @ ase.ro)–   Responsabil proiect: Conf. Univ. Dr. ION Raluca Andreea (e-mail: raluca.ion@eam.ase.ro) Partener 2: UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI…

Detalii

Calculații specifice de costuri standard pentru diferite tipuri de exploatații agricole și profile în contextul accesării sprijinului PNDR 2014-2020.

Conducator proiect: Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală  – ICEADR• Director: Dr.ing.LAPUSAN Alexandru (e-mail office@iceadr.ro)• Director proiect: Dr.ec. VLAD Mihaela Cristina (e-mail: cristina.vlad@iceadr.ro) Partener 1:  Institutul National pentru Mecanizarea Agriculturii• Director: Dr.ing. PIRNA Ion (e–mail: pirna@inma.ro)• Responsabil proiect: CUJBESCU Dan (e-mail: dcujbescu@yahoo.com) Anul inceperii proiectului: 2015Anul finalizarii proiectului: 2018Suma totala proiect: 812.850 lei REZUMATUL PROIECTULUIProiectul se constituie ca un…

Detalii

Fundamentarea tehnico-economică a costurilor de producţie şi estimări privind preţurile de valorificare pentru tomate de câmp și spații protejate, castraveți în câmp și spații protejate, cornichon, morcovi, ardei gras, varză, conopidă, flori de câmp și seră, plante medicinale pentru agricultura convențională și agricultura ecologică.

Conducator proiect: Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală – ICEADR– Director: Dr.ing. LAPUSAN Alexandru (e-mail office@iceadr.ro)– Director proiect: Dr.ing. BEREVOIANU Rozi Liliana (e-mail: berevoianu.rozi@iceadr.ro) Partener 1:  Statiunea de Cercetare Dezvoltare Legumicola Buzau– Director: Dr.ing. VLAD Constantin (e–mail:vlad.constantin44@yahoo.com)– Responsabil proiect: Dr.ing. TEODORESCU Eliza (e-mail: neicu_eliza@yahoo.com) Anul inceperii proiectului: 2015Anul finalizarii proiectului: 2018Suma totala proiect: 962.850 lei REZUMATUL PROIECTULUIProiectul…

Detalii

Fundamentarea tehnico-economică a costurilor de producţie şi estimări privind preţurile de valorificare pentru grâu, orz, porumb, floarea-soarelui, rapiţă, soia, sfeclă de zahăr, orez, cânepă, hamei, tutun, cartof pentru agricultura convenţională şi agricultura ecologică

Finantare:  Proiectul ADER 13.1.2/2015 este finantat prin ordinul nr. 708/23.04.2015 privind privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2015-2018, “Agricultură şi Dezvoltare Rurală – ADER 2020” Valoarea contractului: 962.850 leiDurata proiectului: 38 luni (01.10.2015 – 20.11.2018) COMPONENTA CONSORTIULUICoordonator: Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii si…

Detalii

Cercetări privind eficiența economică a creșterii ovinelor, caprinelor, taurinelor de lapte și de carne și a bubalinelor

Conducător proiect: INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU ECONOMIA AGRICULTURII ȘI DEZVOLTARE RURALĂ  – ICEADR· Director: Dr.ing. URSU Ana (e-mail office@iceadr.ro)· Director proiect: Dr.ing. CHETROIU Rodica (e-mail: rodica.chetroiu@iceadr.ro) Partener 1:  INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOLOGIE ȘI NUTRIȚIE ANIMALĂ INCDBNA BALOTEȘTI· Director: Prof. univ. Dr. GROSU Horia (e–mail: secretariat@ibna.ro)· Responsabil proiect: Dr. Bioch. CIȘMILEANU Ana Elena (e-mail: ana_cismileanu@yahoo.com) Partener 2: UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ  USAMV BUCUREȘTI· Director: Prof….

Detalii

Fundamentarea tehnico-economică a costurilor de producţie şi estimări privind preţurile de valorificare ale principalelor produse vegetale și animale, obținute în sistem convențional și în agricultura ecologică

Valoarea contractului: 1.000.000 leiDurata proiectului: 36 luni (15.09.2019 – 28.10.2022) COMPONENTA CONSORTIULUICoordonator: Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurala (ICEADR) – Director de proiect – Dr. ing. Ana URSUPARTENERI:– Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală (INCDBNA) – Responsabil de proiect – Dr. Ing. Georgeta CIURESCU– Universitatea de Științe Agronomice…

Detalii