2021

 1. Rozi Liliana BEREVOIANU
  • Impactul economic privind schema pentru programul de susținere a tomatelor în spații protejate – Oferta Cercetării Științifice pentru Transfer Tehonologic în Agricultură, Industria Alimentară și Silvicultură, Editura Ceres, Vol. XXIV, ISSN 1844-0355 (disponibil la biblioteca)
 2. Eduard Alexandru DUMITRU, Rozi Liliana BEREVOIANU, Adriana MUSCALU, Cătălina TUDORA
 3. Eliza TEODORESCU, Rozi Liliana BEREVOIANU, Floarea BURNICHI, C. PETRE
  • Phenotypic Evaluation and Economic potential a Basil Germplast Collection from S-E Romania – ISHS (International Society for Horticultural Science), XXX. International Horticultural Congress (IHC2018) – International Symposium on Advances in Production and Processing of Medicinal and Aromatic Plants, Istanbul (Turkey),  ISSN 0567-7572 print and ISSN 2406-6168 electronic, 10.17660/ActaHortic.2020.1287.18
 4. Alexandra-Marina BRĂTULESCU (MANOLACHE), Alina Gabriela MĂRCUȚĂ, Ionuț-Laurențiu PETRE
  • Analiza privind eficiența forței de muncă din agricultură din perspectiva productivității muncii – The 12th International Symposium “Agrarian Economy and Rural Development – Realities and Perspectives for Romania”, ISSN 2668-0955, ISSN-L 2285-6803,AERD-Symposium-2021-1.pdf (iceadr.ro)
 5. Alexandra-Marina BRĂTULESCU (MANOLACHE)
 6. Daniela Nicoleta BĂDAN (VOICILĂ), Eduard Alexandru DUMITRU
 7. Ana URSU, Ionut Laurentiu PETRE
 8. Ana URSU,Ionut Laurentiu PETRE
 9. Ruxandra-Eugenia POP
 10. Ruxandra-Eugenia POP
 11. Ruxandra-Eugenia POP
  • Studiu privind piața orezului din România în perioada 2008-2019 – Oferta Cercetării Științifice pentru Transfer Tehnologic în Agricultură, Industria Alimentară și Silvicultură, Vol. XXIV/2021 (disponibil la biblioteca)
 12. Andreea Daniela GIUCĂ
  • Diversification of economic activities in the Romanian rural area through european non-refundable funds – Agrarian Economy and Rural Development – Realities and Perspectives for Romania. International Symposium. 12th Edition, The Research Institute for Agricultural Economy and Rural Development (ICEADR), Bucharest, pp. 215-223.
  • https://www.econstor.eu/bitstream/10419/263043/1/ICEADR-2021-p215.pdf
 13. Andreea Daniela GIUCĂ, Diana Maria ILIE
 14. Andreea Daniela GIUCĂ
 15. Andreea Daniela GIUCĂ
 16. Andreea Daniela GIUCĂ
  • Studiu privind piața ouălor în România la nivelul perioadei 2010-2019 – Oferta cercetării științifice pentru transfer tehnologic în agricultură, industria alimentară și silvicultură – ASAS. ISSN – 1844-0355, ASAS, Editura CERES, 2021 (disponibil la biblioteca)
 17. Cristina Maria STERIE, Eduard Alexandru DUMITRU
  • Comparative analysis on accessing european funds through the two national rural development programs in the South-Muntenia Region, Romania – Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development  Vol. 21, Issue 1, https://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.21_1/Art82.pdf
 18. Cristina Maria STERIE, Eduard Alexandru DUMITRU
 19. Cristina Maria STERIE, Rodica CHETROIU
  • Analysis of the economic indicators of agricultural holdings specialized in raising dairy cows in Romania, case study – Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development Vol. 21, Issue 4, https://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.21_4/Art63.pdf
 20. Maria Cristina STERIE, Diana Maria ILIE
 21. Petruța Antoneta TUREK- RAHOVEANU
 22. Petruța Antoneta Enache (TUREK-RAHOVEANU), Diana-Maria ILIE
 23. Petruța Antoneta ENACHE (TUREK-RAHOVEANU), Manea DRĂGHICI
 24. Petruța Antoneta Enache (TUREK-RAHOVEANU), Diana-Maria ILIE
 25. Petruta Antoneta TUREK- RAHOVEANU
  • Costuri estimative pentru arat, discuit și semănat pentru diferite culturi vegetale – Oferta cercetării științifice pentru transfer tehnologic in agricultura, industria alimentara si silvicultura, Vol. XXIV,  Editura Ceres, ISSN 1844-0355 (disponibil la biblioteca)
 26. Petruta TUREK- RAHOVEANU Daniela BADAN(VOICILA)
 27. Ancuța MARIN,  Rozi  BEREVOIANU Steliana RODINO
 28. Ancuța MARIN Steliana RODINO
 29. Georgiana-Raluca LĂDARU, Marian SIMINICĂ, Maria Claudia DIACONEASA, Diana Maria ILIE, Carmen-Elena DOBROTĂ, Marian MOFEANU
 30. Diana Maria ILIE, Georgiana-Raluca LĂDARU,Maria Claudia DIACONEASA, Mirela STOIAN
 31. Diana Maria ILIE, Daniela Nicoleta VOICILĂ
  • Studiu privind profilul consumatorului de fructe – Oferta cercetării științifice pentru transfer tehnologic în agricultură, industria alimentară și silvicultură, Vol. XXIV/ 2021, pag. 399-400 (disponibil la biblioteca)
 32. Rodica CHETROIU, Ancuta MARIN
  • An overview of buffalo milk production and distribution at territorial level – Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development Vol. 21, Issue 2, 2021 PRINT ISSN 2284-7995, E-ISSN 2285-3952, https://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.21_2/Art18.pdf
 33. Rodica CHETROIU
 34. Rodica CHETROIU, Ancuta MARIN
  • Research on the capitalizing of mountain area resources in beef production – Economic growth in coditions of globalization” – Volume I, Conferința “Creşterea economică în condiţiile globalizării” Chișinău, Moldova, https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/156814
 35. Rodica CHETROIU, Lidia IURCHEVICI
  • Studii de caz: ovine pentru producția de lapte – Oferta cercetării științifice pentru transfer tehnologic în agricultură, industria alimentară și silvicultură, Vol. XXIV/ 2021 (disponibil la biblioteca)
 36. Rodica CHETROIU
  • Country page Romania – Dairy Report 2021 – IFCN The Dairy (disponibil la biblioteca)
 37. Carmen CĂTUNĂ-BOCA, Vili DRAGOMIR, Gabriel POPESCU
 38. Elena Daniela PÂRVU (REBEGA), Vili DRAGOMIR, Gabriel POPESCU