2020

 1. Eliza TEODORESCU, Rozi Liliana BEREVOIANU, Floarea BURNICHI, C. PETRE
  • Phenotypic Evaluation and Economic potential a Basil Germplast Collection from S-E Romania – ISHS (International Society for Horticultural Science), XXX. International Horticultural Congress (IHC2018) – International Symposium on Advances in Production and Processing of Medicinal and Aromatic Plants, Istanbul (Turkey),  ISSN 0567-7572 print and ISSN 2406-6168 electronic, 10.17660/ActaHortic.2020.1287.18
 2. Rozi Liliana BEREVOIANU
  • Analysis of the profitability threshold for cabbage culture in conventional and ecological agriculture system – estimates 2019/2020 – The 11th International Symposium “Agrarian Economy and Rural Development – Realities and Perspectives for Romania” November 19, Bucharest, Romania – AERD’20, ISSN 2668-0955, ISSN-L 2285-6803, Volum-simpozion-ICEADR-2020-ENG-compressed.pdf
 3. Rozi Liliana BEREVOIANU
 4. Rozi Liliana BEREVOIANU
  • Impactul sprijinului financiar pentru programul de sustinere a produsului tomate in spatii protejate asupra sectorului productiei de legume (tomate) – Oferta Cercetării Științifice pentru Transfer Tehonologic în Agricultură, Industria Alimentară și Silvicultură, Editura Ceres, Vol. XXIII, ISSN 1844-0355 (disponibil la biblioteca)
 5. Alexandra-Marina BRĂTULESCU (MANOLACHE)
 6. Alexandra-Marina BRĂTULESCU (MANOLACHE)
  • Analiza efectivelor de caprine pe regiuni de dezvoltare în perioada 2010-2018 – Oferta cercetării științifice pentru transfer tehnologic în agricultură, industria alimentară și silvicultură; Vol. XXIII, 2020, ISSN – 1844-0355, (disponibil la biblioteca)
 7. Alexandra-Marina BRĂTULESCU (MANOLACHE), Ionuț-Laurențiu PETRE, Daniela BADAN, Alina Gabriela MĂRCUȚĂ
 8. Alexandra-Marina BRĂTULESCU
 9. Daniela Nicoleta BĂDAN, Eduard Alexandru DUMITRU
 10. Daniela Nicoleta BĂDAN, Diana Maria ILIE, Ancuța MARIN
  • Analysis of Romania fruit and vegetable sector compared to other E.U. countries during the period 2007- 2018 – Scientific Papers Series Management, Economic Engineering In Agriculture And Rural Development, Vol. 20, Issue, https://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.20_2/Art3.pdf
 11. Daniela Nicoleta BADAN (VOICILA), Ionut Laurentiu PETRE
  • The impact of the Covid-19 pandemic and the drought on the prices of the main agricultural products of animal origin in Romania – The Scientific Journal “Economy and Sociology” Category B+ No.2/2020, Chișinău, https://doi.org/10.36004/nier.es.2020.2-09
 12. Eduard Alexandru DUMITRU, Daniela Nicoleta BĂDAN, Ionuț-Laurențiu PETRE, Alexandra-Marina BRĂTULESCU (MANOLACHE)
 13. Eduard Alexandru DUMITRU, Daniela VOICILĂ, Laurențiu Ionuț PETRE
 14. Rodica CHETROIU
  • Results and potential in the economic efficiency of breeding young sheep for meat – Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, Vol. 20, Issue 2, 2020, PRINT ISSN 2284-7995, E-ISSN 2285-3952, https://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.20_2/Art16.pdf
 15. Rodica CHETROIU, Lidia IURCHEVICI
 16. Diana CREȚU, Rodica CHETROIU
 17. Rodica CHETROIU, Lidia IURCHEVICI, Ancuta MARIN
  • Studiu privind piața produselor animaliere 2013-2018, Oferta cercetării, Vol. XXIII, 2020, ISSN 1844-0355 (disponibil la biblioteca)
 18. Rodica CHETROIU
  • Country page Romania, Dairy Report 2020 – IFCN The Dairy Research Network, ISSN 1610-434X (disponibil la biblioteca)
 19. Ruxandra-Eugenia POP
 20. Andreea Daniela GIUCĂ
  • Analysis of the plant sector in Giurgiu county in the period 2015-2019: Gaps towards the Sud-Muntemia region – Agrarian Economy and Rural Development – Realities and Perspectives for Romania. International Symposium. 11th Edition. The Research Institute for Agricultural Economy and Rural Development (ICEADR). Bucharest 2020,. pp. 177-182.
  • https://www.econstor.eu/handle/10419/234388
 21. Maria Cristina STERIE
 22. Sterie Maria Cristina STERIE, Eduard Alexandru DUMITRU
 23. Maria Cristina STERIE
 24. Petruța Antoneta TUREK- RAHOVEANU
 25. Petruța TUREK-RAHOVEANU
  • Analysis of the main indicators of food consumption, comparison between the periods 2006-2012 and 2013-2018 – International Scientific Conference „SUSTAINABLE AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
 26. Ancuța MARIN Steliana RODINO
  • Impactul Crizei Covid-19 asupra turismului românesc – Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjačka Banja, DOI: 10.52370/TISC2146AM,
 27. Ancuța MARIN Steliana RODINO
 28. Ancuța MARIN, Steliana RODINO Rozi  BEREVOIANU
 29. Ancuța MARIN Steliana RODINO
  • Public-private partnerships for development of rural areas in Romania – The 5th International Scientific Conference Tourism in Function of Development of the Republic of Serbia, University of Kragujevac, Faculty of Hotel Management and Tourism in Vrnjacka Banja, ISBN 978-86-89949-46-9, ISBN 978-86-89949-48-3, https://www.tisc.rs/proceedings/index.php/hitmc/article/view/376
 30. Diana Maria ILIE, Daniela Nicoleta VOICILĂ
  • Studiu privind preferințele consumatorilor față de fructe – Sesiunea Științifică internațională a Institutului de Economie Agrară din cadrul Institutului National de Cercetări Economice „Costin C. Kitulescu” al Academiei Române “Piețele agricole și spațiul rural în contextul modernizări și simplificării politici agricole comune”, 2020 (disponibil la biblioteca)
 31. Georgiana-Raluca LĂDARU , Diana Maria ILIE , Maria Claudia DIACONEASA, Ionut Laurentiu PETRE, Florian MARIN, Valentin LAZĂR
 32. Diana Maria NECULA (ILIE), Daniela Nicoleta BĂDAN
 33. Diana Maria NECULA (ILIE), Daniela Nicoleta BĂDAN
 34. Diana Maria ILIE, Rozi BEREVOIANU, Raluca Alexandra RĂDOI , Manea DRĂGHICI