Fundamentarea tehnico-economică a costurilor de producţie şi estimări privind preţurile de valorificare pentru tomate de câmp și spații protejate, castraveți în câmp și spații protejate, cornichon, morcovi, ardei gras, varză, conopidă, flori de câmp și seră, plante medicinale pentru agricultura convențională și agricultura ecologică.

Conducator proiectInstitutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală – ICEADR
– Director: Dr.ing. LAPUSAN Alexandru (e-mail office@iceadr.ro)
– Director proiect: Dr.ing. BEREVOIANU Rozi Liliana (e-mail: berevoianu.rozi@iceadr.ro)

Partener 1:  Statiunea de Cercetare Dezvoltare Legumicola Buzau
– Director: Dr.ing. VLAD Constantin (e–mail:vlad.constantin44@yahoo.com)
– Responsabil proiect: Dr.ing. TEODORESCU Eliza (e-mail: neicu_eliza@yahoo.com)

Anul inceperii proiectului: 2015
Anul finalizarii proiectului: 2018
Suma totala proiect: 962.850 lei

REZUMATUL PROIECTULUI
Proiectul își propune să fundamenteze din punct de vedere tehnico-economic un sistem de elaborare a costurilor de producție și estimare a prețurilor de valorificare, a gradului de rentabilitate la produsele horticole pe nivele de producție și de calculare a marjei brute pe unitatea de produs, astfel încât în condițiile optimizării structurilor de producție, a tehnologiilor aplicate și a sprijinului financiar acordat, să se ajungă la o eficiență economică ridicată, în concordanță cu performanțele Uniunii Europene.Gradul de complexitate al proiectului derivă din utilizarea unei metodologii proprii de calcul, cu elemente noi, prelucrate din tehnicile și procedurile folosite în UE.Metodologia folosită în cadrul proiectului va avea la bază fundamentarea tehnologiilor și bugetelor pe produs, a indicatorilor tehnico-economici specifici produselor horticole pentru agricultura convențională și ecologică. În fundamentarea tehnologiilor de producție se optează pentru utilizarea tehnologiilor cadru de la institutele tehnice de profil din țară iar structura culturilor horticole este în câmp și spații protejate, cu randamente medii posibil de realizat în condițiile respectării tehnologiilor proiectate.

PLANUL DE REALIZARE
Etapa 1: Abordări conceptuale ale agriculturii convenționale și ecologice în sectorul horticol
Etapa 2: Elaborarea metodologiilor de cercetare pentru produsele legumicole (tomate de câmpșispațiiprotejate, castravețiîncâmpșispațiiprotejate, cornichon, morcovi, ardeigras, varză, conopidă) în sistem de  agricultură convențională și ecologică – prognoze 2016 – 2017
Etapa 3: Elaborarea metodologiilor de cercetare pentru produsele flori de câmp și seră, plante medicinale în sistem de  agricultură convențională și agricultură ecologică – prognoze 2016 – 2017
Etapa 4: Elaborarea metodologiilor de cercetare pentru produsele legumicole (tomate de câmpșispațiiprotejate, castravețiîncâmpșispațiiprotejate, cornichon, morcovi, ardeigras, varză, conopidă) în sistem de  agricultură convențională și ecologică – prognoze 2017 – 2018
Etapa 5: Elaborarea metodologiilor de cercetare pentru produsele flori de câmp și seră, plante medicinale în sistem de  agricultură convențională și agricultură ecologică – prognoze 2017 – 2018
Etapa 6: Elaborarea metodologiilor de cercetare pentru produsele legumicole (tomate de câmpșispațiiprotejate, castravețiîncâmpșispațiiprotejate, cornichon, morcovi, ardeigras, varză, conopidă) în sistem de  agricultură convențională și ecologică – prognoze 2018 – 2019
Etapa 7: Elaborarea metodologiilor de cercetare pentru produsele flori de câmp și seră, plante medicinale în sistem de  agricultură convențională și agricultură ecologică – prognoze 2018 – 2019

OBIECTIVE GENERALE
Fundamentarea din punct de vedere tehnico-economic a metodologiilor de elaborare a costurilor de producție și estimare a prețurilor de valorificare, a gradului de rentabilitate la culturilor legumicole, flori și plante medicinale pe nivele de producție și de calculare a marjei brute pe unitatea de produs pentru agricultura convențională și ecologică, astfel încât în condițiile optimizării structurilor de producție, a tehnologiilor aplicate și a sprijinului financiar acordat, să se ajungă la o eficiență economică ridicată, în concordanță cu performanțele Uniunii Europene.

REZULTATELE PRECONIZATE
Concepte și principii generale despre agricultura convențională și ecologică; situația cercetărilor fundamentale și aplicative în domeniu.
Fundamentarea metodologiei pentru determinarea estimativă a tehnologiilor de producție a culturilor legumicole, flori și plante medicinale în sistem de agricultură convențională și ecologică.
Fundamentarea metodologiei pentru determinarea estimativă a bugetelor de venituri și cheltuieli a culturilor legumicole, flori și plante medicinale în sistem de agricultură convențională și ecologică.
Estimări de costuri de producție, prețuri de valorificare, profitabilitate pe unitatea de produs a culturilor legumicole, flori și plante medicinale în sistem de agricultură convențională și ecologică.
Analiza comparativă privind eficiența economică a  culturilor legumicole, flori și plante medicinale în sistem de agricultură convențională și ecologică.
Publicații privind costurile de producție, estimarea prețurilor de valorificare, a gradului de rentabilitate la culturile legumicole, flori și plante medicinale pe nivele de producție și de calculare a marjei brute pe unitatea de produs pentru agricultura convențională și ecologică.

MODUL DE APLICARE/UTILIZARE AL REZULTATELOR
Prin aplicarea rezultatelor scontate se urmăreşte valorificarea informaţiilor în elaborarea şi consolidarea politicilor publice privind managementul integrat al schemelor de sprijin pentru producătorii agricoli, fundamentarea procedurilor de negociere cu Comunitatea Europeană, dezvoltarea cunoștințelor și competențelor tehnico-economice a producătorilor agricoli și dezvoltarea consultanței în domeniu. Realizarea unor ghiduri anuale practice care vor fi utilizate în elaborarea proiectelor de dezvoltare rurală din cadrul PNDR pentru perioada 2015-2018, pe măsurile ce vizează agricultura ecologică.Elaborarea de buletine informative utilizate în fundamentarea unor planuri de afaceri precum și în procesul de negociere între producători, angrosiști, procesatori și alți agenți economici ai pieței, precum și pentru factorii decizionali în procesul de susținere a producției horticole.Rezultatele obținute se diseminează prin: elaborarea unei pagini WEB a proiectului, organizarea unor mese rotunde, elaborarea și publicarea de articole în reviste de specialitate, participarea la conferințe simpozioane etc.