Publicatii

2021

 • IDENTIFICAREA CULTURILOR ADECVATE PENTRU OBȚINEREA BIOETANOLULUI
 • CERCETĂRI PRIVIND EVALUAREA POTENȚIALULUI DE PRODUCERE A BIOETANOLULUI
 • ANALIZE PRIVIND EFICIENȚA ECONOMICĂ A FERMELOR DE VACI DE LAPTE DIN DIFERITE REGIUNI ALE ȚĂRII
 • EFICIENȚA ECONOMICĂ A FERMELOR DE TAURINE PENTRU CARNE – STUDII DE CAZ
 • STUDIU PRIVIND PIAŢA OUĂLOR
 • ANCHETE STRUCTURALE PRIVIND IMPACTUL SCHEMEI DE SPRIJIN PENTRU PRODUCĂTORII DE TOMATE
 • PROVOCĂRI RURALE CONTEMPORANE. STUDII DE AGROECONOMIE ŞI ANTROPOLOGIE RURALĂ, CAPITOLUL 13 – MODELE DE DEZVOLTARE A LANȚURILOR SCURTE DE VALORIFICARE PE FILIERA LEGUME – FRUCTE
 • GHID PRACTIC TEHNICO-ECONOMIC PENTRU PRODUSELE AGRICOLE VEGETALE OBȚINUTE ÎN SISTEM CONVENȚIONAL ŞI ÎN AGRICULTURA ECOLOGICĂ. AN DE PRODUCȚIE 2020-2021
 • GHID PRACTIC TEHNICO-ECONOMIC PENTRU PRODUSELE ANIMALE OBȚINUTE ÎN SISTEM CONVENȚIONAL ŞI ÎN  ECOLOGIC. AN DE PRODUCȚIE 2020-2021
 • ANALIZA FILIEREI OULUI
 • ANALIZA FILIEREI LAPTELUI ŞI AM PRODUSELOR LACTATE
 • STUDIU PRIVIND PIAȚA LAPTELUI ŞI A PRODUSELOR LACTATE

2020

 • ABORDĂRI CONCEPTUAL PRIVIND POTENȚIALUL ENERGETIC AL BIOMASEI
 • IDENTIFICAREA PROPRIETĂȚILOR FIZICE, CHIMICE, MECANICE ALE BIOMASEI LEGATE DE POTENȚIALUL ENERGETIC AL ACESTEIA
 • IDENTIFICAREA TEHNICILOR DE CONVERSIE ENERGETICE A BIOMASEI
 • IDENTIFICAREA DIRECŢIILOR PRINCIPALE DE UTILIZARE ENERGETICĂ A BIOMASEI ÎN ROMÂNIA
 • ABORDĂRI PRIVIND IMPLEMENTAREA SCHEMEI DE AJUTOR DE MINIMIS PENTRU APLICAREA PROGRAMULUI DE SUSŢINERE A PRODUSULUI TOMATE ÎN SPAŢIILE PROTEJATE
 • ANALIZA FILIERELOR CEREALELOR PANIFICABILE ŞI A PRODUSELOR DE PANIFICAȚIE
 • ANALIZA FILIERELOR LEGUMELOR ŞI FRUCTELOR
 • EFICIENȚA ECONOMICĂ A SECTOARELOR DE CREȘTERE A ANIMALELOR – CONTEXT ŞI EVALUARE
 • ANALIZE PRIVIND EFICIENȚA ECONOMICĂ A FERMELOR DE OVINE DIN DIFERITE REGIUNI ALE ŢĂRII 
 • ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND FILIERA, SECURITATEA ŞI SIGURANȚA ALIMENTARĂ A POPULAȚIEI

2019

 • AGRICULTURA. CONCEPTE ŞI INSTRUMENTE OPERAŢIONALE -CAPITOLUL IMAGINEA DE ANSAMBLU ASUPRA EXPLOATAŢIILOR ŞI FORMELOR ASOCIATIVE DIN ROMÂNIA.
 • FRUIT AND VEGETABLE – BASED BEVERAGES – NUTRITIONAL PROPERTIES AND HEALTH BENEFITS

2010

 • AGRICULTURA ROMÂNIEI ÎN PROCESUL DE INTEGRARE EUROPEANÃ EVALUARI SI PROGNOZE
 • SISTEME DE INDICATORI DE EVALUARE A IMPACTULUI ADERÃRII ASUPRA PRODUCÃTORILOR SI CONSUMATORILOR
 • UN NOU SISTEM DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR PENTRU ACTIVITATI DIN MEDIUL RURAL
 • AGRICULTURA IN ECONOMIA ROMANIEI – INTRE ASTEPTARI SI REALITATI

2009

 • ANALIZA FILIEREI SECTORULUI CARNE ÎN ROMÂNIA
 • PIAŢA PRODUSELOR TRADIŢIONALE ÎN ROMÂNIA
 • ANALIZA FILIERELOR SECTORULUI VITIVINICOL ÎN ROMÂNIA
 • ANALIZA FILIEREI SECTORULUI LAPTE ÎN ROMÂNIA

2008

 • STRUCTURI OPTIME DE PRODUCŢIE ÎN EXPLOATAŢIILE AGRICOLE DIN JUDEŢUL CONSTANTA
 • MANUAL DE UTILIZARE SIFA
 • BULETIN INFORMATIV DE PREŢURI 2008 – 2009
 • ANALIZA FILIEREI DE LEGUME ŞI FRUCTE ÎN ROMÂNIA
 • PROIECTAREA UNUI SISTEM DE TIP HOLDING PRIN INTERMEDIUL ASOCIERII, PENTRU PRODUSELE AGRICOLE VEGETALE
 • PRODUSE AGROTURISTICE – CREARE, INPLEMENTARE, PROMOVARE
 • METODOLOGIE DE ESTIMARE ŞI EVALUARE A ACTIVITĂŢILOR DE PRODUCŢIE
 • GHID PRACTIC tehnico – economic şi de management – PRODUCŢIA VEGETALĂ
 • GHID PRACTIC tehnico – economic şi de management – PRODUCŢIA ANIMALĂ
 • CAIETUL FERMIERULUI PRODUCŢIA VEGETALĂ

2007

 • ABORDĂRI MODERNE ÎN EVALUAREA FILIEREI LAPTELUI
 • ASPECTE PRIVIND PLANIFICAREA PRODUCŢIEI AGRICOLE VEGETALE
 • COMPETITIVITATEA PE FILIERA CEREALELOR PANIFICABILE
 • EVOLUŢIA FORMELOR DE PROPRIETATE FUNCIARĂ ÎN AGRICULTURA ROMÂNIEI
 • IMPLEMENTAREA CONCEPTULUI DE MANAGEMENT MODERN ÎN EXPLOATAŢIILE CZPRINICOLE DIN SUD-ESTUL CÂMPIEI ROMÂNE
 • ORGANIZAREA FILIEREI OLEAGINOASELOR ÎN ROMÂNIA – DECALAJE FAŢĂ DE UNIUNEA EUROPEANĂ
 • PROGRESUL GENETIC ÎN CONTEXT ECONOMIC LA CULTURA ORZ ŞI ORZOAICĂ
 • ÎNDRUMĂTORUL PRODUCŢIEI PISCICOLE

2006

 • CERCETARI PRIVIND APLICAREA TEHNICI DE CALCUL ÎN MONITORIZAREA ŞI OPTIMIZAREA TEHNOLOGIILOR DE CULTURĂ ÎN PRODUCTIA VEGETALA
 • CERCETĂRI DE MARKETING PRIVIND EXPORTUL ROMĂNESC DE CARNE DE TAURINE
 • MANAGEMENTUL CALITĂŢII PE FILIERA PRODUSELOR AGRICOLE – AGROALIMENTARE