Plan egalitate de gen

Strategia egalității de gen (SEG) pentru 2023-2025 a fost dezvoltată de INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU ECONOMIA AGRICULTURII ȘI DEZVOLTARE RURALĂ pe baza contribuțiilor Grupului de lucru alcătuit pentru realizarea acesteia, luând în considerare atât personalul din cercetare cât și personalul administrativ.

SEG a fost construită pe prevederile Cartei europene pentru cercetători și ale Codului de conduită în procesul de recrutare a cercetătorilor, 2015-2019, Strategia europeană pentru egalitatea de gen 2020-2025 și orientările Orizont Europa privind planurile de egalitate de gen.

Motivația dezvoltării SEG este să ne asigurăm că ICEADR este un loc sigur pentru toți salariații, iar activitățile ce au loc respectă principiile egalității, diversității, incluziunii și nediscriminării.

Pe baza SEG, ICEADR a elaborat Planul de egalitate de gen (PEG) pentru 2023-2025, cu acțiuni și măsuri concrete, precum și indicatori pentru măsurarea progresului implementării și revizuirilor acestuia.

Punerea în aplicare a SEG și PEG-ul în INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU ECONOMIA AGRICULTURII ȘI DEZVOLTARE RURALĂasigură și promovează egalitatea și diversitatea cunoștințelor și dobândirea de competențe pentru toți salariații. Obiectivele SEG sunt implementate prin acțiuni specifice care vizează protejarea unei culturi organizaționale egale și incluzive și promovarea egalității de gen la toate nivelurile. Ca atare, SEG și PEG vor permite în mod proactiv creșterea gradului de conștientizare a egalității de gen, abilități și competențe, echilibrul de gen în structurile și procesele decizionale, inclusiv în recrutare, egalitatea de gen în cercetare și integrarea dimensiunii de gen în întregul proces de cercetare.