Istoric

Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală este acreditat conform HG 551/2007, prin Decizia A.N.C.S. nr. 9666/02.06.2008, ca unitate componentă a sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naţional.

Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală a fost înfiinţat în anul 1927 ca Secţie de Economie Rurală a Institutului de Cercetări Agronomice al României (I.C.A.R.), care în anul 1967 s-a transformat în Institutul de Economie Agrară (I.E.A.).

În anul 1962 s-a înființat Institutul Central de Cercetări Agricole (I.C.C.A.), cu scopul de a coordona întreaga activitate de cercetare din domeniu.

Institutul de Economie Agrară trece în subordinea Institutului Central de Cercetări Agricole, reorganizat în anul 1969 în Academia de Științe Agricole și Silvice, care primeşte în 1992 numele savantului român Gheorghe Ionescu-Şişeşti, devenind Academia de Științe Agricole și Silvice  “Gheorghe Ionescu-Şişeşti”.

În anul 2002, în baza Legii 290, Institutul de Economie Agrară se reorganizează şi devine Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Economie Agrară (I.C.D.E.A.), iar în baza HG 1301/2010 a fost reorganizat şi poartă denumirea de Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală (I.C.E.A.D.R.).