Cercetări privind elaborarea de soluții tehnico-economice pentru crearea de lanțuri valorice în sectorul agroalimentar în vederea tranziției către bioeconomia circulară

Conducator proiect: INSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU ECONOMIA AGRICULTURII ŞI DEZVOLTARE RURALĂ (ICEADR)

 • Director: DRAGOMIR Vili (e-mail office@iceadr.ro)
 • Director proiect: RODINO Steliana (e-mail: steliana.rodino@yahoo.com )

Partener 1:   INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ PITEȘTI-MĂRĂCINENI (ICDP Pitești-Mărăcineni)
-Director: COMAN Mihail (e–mail: mihailcoman1@gmail.com)
-Responsabil proiect: ISAC Valentina (e-mail: v_isac2002@yahoo.com)

Partener 2:   INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE AGRICOLA FUNDULEA (INCDA Fundulea)

-Director: MUSTĂȚEA Pompiliu (e–mail: pmustatea@incda-fundulea.ro)
-Responsabil proiect: CONȚESCU Elena Laura (e-mail: contescu_elena_laura@yahoo.com)

Partener 3:   INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAȘINI ȘI INSTALAȚII DESTINATE AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE (INMA București)

-Director: VLĂDUŢ Nicolae-Valentin (e–mail: vladut@inma.ro)
-Responsabil proiect: GĂGEANU Iuliana (e-mail: iulia.gageanu@gmail.com)

Anul începerii proiectului: 2023
Anul finalizării proiectului: 2026
Suma totală proiect: 1.200.000 lei

REZUMATUL PROIECTULUI:

Economia circulară este definită ca tranziția de la economia liniară (cultivare, recoltare, producție, deșeuri), către o economie în care materiile prime și produsele secundare rămân într-un circuit închis, fiind utilizate la potențialul maxim, rezultând produse cu valoare adăugată crescută. În condițiile necesității promovării unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care să asigure securitatea alimentară, procesarea în cascadă, presupune o abordare inovativă a activității economice, transformând preocupările pentru protejarea mediului în oportunități pentru obținerea de profit şi beneficii. Astfel, proiectul va propune activități pentru îmbunătățirea răspunsului agriculturii la cerințele societății privind alimentația și sănătatea, inclusiv alimente sigure și nutritive, produse într-un mod sustenabil, precum și deșeuri alimentare și bunăstarea animalelor.

PLANUL DE REALIZARE:

Faza 1:  Identificarea gradului de integrare a conceptului de bioeconomie circulară în strategiile existente si analiza părților interesate in domeniul bioeconomiei. circulare
Faza 2:  Proiectarea arhitecturii modelului pilot. Analiza nivelului de conștientizare şi comportamentul operatorilor economici din sectorul agricol cu privire la bioeconomia circulară.
Faza 3: 
Dezvoltarea si optimizarea modelului pilot de analiză dinamică a sistemelor pentru implementarea bioeconomiei circulare.
Faza 4: 
Demonstrarea funcționalității modelului pilot prin aplicarea acestuia la nivel de studiu de caz.

Faza 5: Modele de afaceri în domeniul bioeconomiei circulare.

Faza 6: Studiu prospectiv al  nivelului de conștientizare si comportamentul consumatorilor. Diseminare pe scara larga a rezultatelor.

OBIECTIVE GENERALE:

Obiectivul general:

Economie, organizare, management și marketing în agricultură.

Obiective specifice:

Consolidarea orientării către piață și creșterea competitivității; Promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii, a incluziunii sociale și a dezvoltării locale în zonele rurale, inclusiv a bioeconomiei și a silviculturii durabile; Îmbunătățirea răspunsului agriculturii UE la cerințele societății privind alimentația și sănătatea, inclusiv alimente sigure și nutritive, produse într-un mod sustenabil, precum și deșeuri alimentare și bunăstarea animalelor.

REZULTATELE PRECONIZATE ALE PROIECTULUI:

 • Identificarea gradului de integrare a conceptului de bioeconomie circulară în strategiile existente la nivel național/internațional;
 • Identificarea unor oportunități de valorificare a deșeurilor și produselor secundare din sistemele de producție agricolă, în oricare dintre etapele de producție, de la recoltare până la prelucrare, transport și comercializare;
 • Dezvoltarea unui model pilot de analiză dinamică a sistemelor pentru implementarea bioeconomiei circulare cu specific pentru sectoarele și resursele disponibile la noi în țară;
 • Proiectarea unor modele de afaceri în domeniul bioeconomiei circulare (producerea de energie verde; valorificarea subproduselor horticole; recircularea substanțelor nutritive) adaptabile la condițiile socio-economice și de mediu ale țării noastre;
 • Studiu privind nivelul de conștientizare și comportamentul operatorilor economici şi al consumatorilor cu privire la bioeconomia circulară;
 • Crearea unei rețele de colaborare și transfer de cunoștințe în domeniul bioeconomiei circulare;
 • Studiu de caz–analiză multicriterială pentru evaluarea performanțelor sociale, economice și de mediu ale unui sistem de producție circular. 

MODUL DE APLICARE/UTILIZARE AL REZULTATELOR:

 • Crearea unei rețele de transfer de cunoștințe privind introducerea progresului tehnic și a inovării  specifice economiei circulare în agricultură;
 • Publicarea de lucrări științifice în reviste de specialitate;
 • Participare la evenimente de profil;
 • Elaborarea şi editarea de materiale de informare;
 • Pagină web a proiectului.