Direcţii de cercetare

Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul economiei agrare şi dezvoltării rurale privind:

  • evaluarea economică a resurselor din agricultură – managementul exploataţiilor agricole;
  • fundamentarea tehnico-economică a tehnologiilor de producţie, optimizarea economică şi rentabilizarea producţiei agricole;
  • fundamentarea de sisteme şi mecanisme privind funcţionarea pieţei produselor agricole şi agroalimentare în România – marketingul agricol;
  • fundamentarea tehnnico-economică a organizării exploataţiilor agricole cu dimensiuni optime;
  • analize economico-financiare la nivel de fermă;
  • analiza filierelor principalelor produse agricole; managementul calităţii pe filiera produselor agricole;
  • dimensiuni socio-economice ale dezvoltării durabile a comunităţilor rurale pe bază de anchete, studii şi analize;
  • studii privind dezvoltarea şi modernizarea agriculturii în condiţiile economiei de piaţă şi în concordanţă cu cerinţele Uniunii Europene;
  • activităţi de extensie, în vederea diseminării rezultatelor cercetării.