Lista categoriilor de documente produse si/sau gestionate de ICEADR

 • Autorizaţii;
 • Baze de date;
 • Buletine de analiză;
 • Caiete de sarcini;
 • Cereri şi alte documente aferente managementului de personal;
 • Declaraţii de avere şi de interese;
 • Documente administrative de uz intern / intra- şi inter-instituţioral: adrese, note, referate de necesitate, procese verbale, minute, ordine de deplasare, rapoarte, facturi, contracte, bonuri, decizii;
 • Documente aferente departamentului Financiar-Contabilitate: Bugete, Rapoarte de evaluare, Deschideri de credite; Monitorizarea cheltuielilor de personal, execuţie
 • bugetară, Propuneri de rectificări bugetare, Bugetul şi bilanţul contabil etc.;
 • Documente aferente Managementul Resurselor Umane: ROF, ROI, Structura organizatorică, Statul de funcţii, Adeverinţe, Legitimaţii, Programarea anuală a concediilor de odihnă, dosare de concurs, condică de prezenţă; I
 • Fişe de evaluare
 • Fişe de post
 • Metodologii
 • Note pentru solicitări de informaţii în baza legii 544/2001;
 • Pontaje;
 • Sinteze, Strategii, Programe;
 • Situaţii statistice, evidente, rapoarte, note, documentaţii;
 • Studii şi cercetări;
 • Validări / A vize informale