Eficienţa economică în fermele mici şi mijlocii a tehnologiilor de producţie în sistem ecologic la principalele culturi horticole legumicole din România în scopul diminuării efectelor schimbărilor climatice

Conducator proiect: Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală (ICEADR)

 • Director: DRAGOMIR Vili (e-mail office@iceadr.ro)
 • Director proiect: BEREVOIANU Rozi Liliana  (e-mail: berevoianu.rozi@iceadr.ro)

Partener 1:Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură și Floricultură Vidra (ICDLF Vidra)

-Director: SBÎRCIOG Gicuța (e–mail: office@icdlfvidra.ro)
-Responsabil proiect: ȘOVĂREL Gabriela

Partener 2:Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV București)

-Director: CÎMPEANU Sorin-Mihai (e–mail: rectorat@usamv.ro)
-Responsabil proiect: TUDOR Valentina Constanța

Partener 3:Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefănești Argeș (INCDBH)

-Director: SUMEDREA Dorin Ioan (e–mail: director.general@incdbh-stefanesti.ro)
-Responsabil proiect: FLOREA Alina

Anul începerii proiectului: 2023
Anul finalizării proiectului: 2026
Suma totală proiect:1.400.000 lei

PLANUL DE REALIZARE:

Faza 1:  Identificarea impactului schimbărilor climatice asupra sectorului legumicol.
Faza 2:  Analiza pieței sectorului legumicol și estimarea pragului de rentabilitate pentru principalele culturi legumicole ecologice în câmp (estimări 2024).
Faza 3:  Prognoze ale influenței schimbărilor climatice asupra acesteia și estimarea pragului de rentabilitate pentru principalele culturi legumicole ecologice în spații protejate (estimări 2024).
Faza 4: Studiu de marketing privind profilul consumatorului de produse legumicole ecologice  din România și estimarea pragului de rentabilitate pentru principalele culturi legumicole ecologice în câmp protejate (estimări 2025).
Faza 5: Stabilirea profilului consumatorului de produse legumicole ecologice și estimarea pragului de rentabilitate pentru principalele culturi legumicole ecologice în spații protejate (estimări 2025).
Faza 6: Evaluarea impactului schemelor de sprijin asupra sectorului legumicol. Soluții privind dezvoltarea sectorului de legume ecologice în scopul fundamentării schemelor de sprijin acordate fermierilor pentru diminuarea efectelor schimbărilor climatice și creșterea durabilă a veniturilor acestora.

OBIECTIVE GENERALE:

Obiectivul general:

Proiectul își propune să analizeze și să optimizeze sectorul legumicol ecologic din România în contextul schimbărilor climatice, prin evaluarea pieței, identificarea profilului consumatorului de produse legumicole ecologice, fundamentarea metodologiilor de producție și determinarea bugetelor de venituri și cheltuieli. Scopul principal este de a dezvolta soluții durabile pentru creșterea performanței sectorului de legume ecologice și pentru a susține fermierii de dimensiuni mici și mijlocii în fața provocărilor climatice, cu scopul final de a crește durabil veniturile acestora.

Obiective specifice:

 • Analiza pieței sectorului legumicol (balanța comercială, preţuri de valorificare, producţii etc.), dar şi prognoze ale influenţei schimbărilor climatice asupra acesteia;
 • Identificarea impactului schimbărilor climatice asupra sectorului legumicol;
 • Estimarea şi analiza corelațiilor dintre preț și principalii factori care influențează prețul din perspectiva schimbărilor climatice;
 • Evaluarea impactului schemelor de sprijin asupra sectorului legumicol;
 • Studiu de marketing privind profilul consumatorului de produse legumicole ecologice din România prin elaborarea unei anchete sociologice pe un panel de consumatori folosind chestionare structurate;
 • Fundamentarea metodologiei pentru proiectarea tehnologiilor de producție pentru principalele culturi legumicole ecologice cultivate în câmp și spații protejate şi elaborarea acestora;
 • Determinarea bugetelor de venituri și cheltuieli, a costurilor de producție şi preţurilor de valorificare pentru principalele culturi legumicole ecologice cultivate în câmp și spații protejate;
 • Soluții privind dezvoltarea sectorului de legume ecologice în scopul fundamentării schemelor de sprijin acordate fermierilor pentru diminuarea efectelor schimbărilor climatice și creșterea durabilă a veniturilor acestora;

REZULTATELE PRECONIZATE ALE PROIECTULUI:

Rezultatul principal al proiectului constă în furnizarea unei analize cuprinzătoare a sectorului legumicol din România, luând în considerare variabilele complexe precum schimbările climatice, balanța comercială, prețurile de valorificare și alți factori relevanți care influențează acest sector. De asemenea, prin implementarea metodelor de cercetare și analiză detaliate, proiectul va identifica impactul schimbărilor climatice asupra acestui sector și va formula soluții potrivite pentru a atenua aceste efecte.

MODUL DE APLICARE/UTILIZARE AL REZULTATELOR:

 • Creare pagina web a proiectului;
 • Buletin informativ/pag web/etapa;
 • Publicații științifice pentru diseminarea rezultatelor.