Strategia de cercetare 2040

Cercetarea, dezvoltarea și inovarea în sectorul agro-alimentar dețin o contribuție majoră în asigurarea securității alimentare pe termen lung, abordând probleme de eficiență economică a producției primare, conservarea și protecția mediului înconjurător și stimularea creșterii durabile a teritoriilor rurale.

Avantajul competitiv al unei economii sau al unei organizații create in scop economic se creează prin inovare, investirea în forță de muncă de înaltă calificare şi, nu în ultimul rând, exploatarea pe scară largă a celor mai recente cunoștințe.

Așa cum este specificat în multiple documente strategice, în dinamica de dezvoltare a societății, cercetarea științifică, în ansamblul ei, stimulează producția și exploatarea cunoștințelor, generează idei şi soluții care pot conduce la stimularea creșterii economice, a îmbunătățirii competitivității şi la creșterea gradului de ocupare a forței de muncă, astfel, contribuind la abordarea unor provocări pe termen lung, precum schimbările climatice şi îmbătrânirea populației.