Cercetări privind elaborarea unor studii și analize, pentru fundamentarea deciziilor și politicilor publice, pentru comercializarea produselor agroalimentare în vederea asigurării securității și siguranței alimentare a populației

Conducator proiect: Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii și Dezvoltare Rurală – ICEADR
– Director: Dr. ing. URSU Ana (e-mail office@iceadr.ro)
– Director proiect: Dr. ing. ILIE Diana Maria  (e-mail: necula.diana@iceadr.ro)

Partener 1:  Academia de Studii Economice din București- ASE
-Rector: Prof.univ.dr. ISTUDOR Nicolae (e–mail:rectorat@ase.ro)
-Responsabil proiect: Conf .univ.dr. ION Raluca Andreea (e-mail: raluca.ion@eam.ase.ro)

Anul începerii proiectului: 2019
Anul finalizării proiectului: 2022
Suma totală proiect: 600.000 lei

REZUMATUL PROIECTULUI
Proiectul urmărește să îndeplinească obiectivul planului sectorial ADER 2019-2022, de dezvoltare a sectorului agroalimentar pentru comercializarea produselor în vederea asigurării securității alimentare a populației.

Piața internă este invadată de produse din import, care, deși sunt competitive prin preț, de cele mai multe ori au o calitate inferioară produselor autohtone. Având în vedere tendința consumatorilor de orientare către produsele sănătoase, în acest context se impune necesitatea studierii pieței, pentru a răspunde exigențelor crescânde ale consumatorilor.

Proiectul  a fost structurat astfel încât să poată oferi o imagine cât mai reală despre piața produselor agroalimentare de bază: legume, fructe, lapte și produse lactate, carne și produse din carne, ouă, miere de albine, produse de panificație, cu accent pe dimensionarea potențialului agroalimentar al României, valorizarea producției agroalimentare, cât și opinia consumatorilor cu privire la produsele agroalimentare comercializate pe piața românească.

Realizarea acestui proiect  poate contribui la îmbunătățirea viitoarelor politici agricole pentru comercializarea produselor agroalimentare în scopul asigurării siguranței și securității alimentare a populației.

PLANUL DE REALIZARE
Faza 1: S
tudii privind particularitățile filierei pentru principalele produse agroalimentare de bază comercializate pe piața românească.
Faza 2: 
Diagnoza filierelor de legume-fructe și a produselor de panificație în vederea fundamentării deciziilor privind comercializarea acestor produse și asigurarea securității și siguranței alimentare a populației.
Faza 3: 
Diagnoza filierelor de lapte și produse lactate și a ouălor în vederea fundamentării deciziilor privind comercializarea acestor produse și asigurarea securității și siguranței alimentare a populației.
FAZA 4: 
Diagnoza filierelor de carne și produse din carne  și a mierii de albine în vederea fundamentării deciziilor privind comercializarea acestor produse și asigurarea securității și siguranței alimentare a populației.

 OBIECTIVE GENERALE

Obiectivul general:
Analiza detaliată a pieței pentru principalele produse  agroalimentare de bază: legume, fructe, lapte și produse lactate, carne și produse din carne, ouă, miere de albine, produse de panificație, în vederea fundamentării deciziilor privind comercializarea acestor produse pe piață.

Obiective specifice:
Studii și analize privind: cererea și oferta de produse agroalimentare, costul de producție și prețul de valorificare, opinia consumatorilor în ceea ce privește țara de origine/proveniență a produselor agroalimentare, factorii care influențează piața internă și externă a produselor, în vederea fundamentării deciziilor privind politicile agricole.

REZULTATELE PRECONIZATE ALE PROIECTULUI
Realizarea obiectivelor propuse prin proiect va avea ca rezultat studii,  care să reflecte starea reală a comercializării produselor agroalimentare pe piața romanescă,  în care se vor regăsi informații cu privire la: cererea și oferta de produse agroalimentare, prețul de valorificare, consumul, importul și exportul de produse agroalimentare, dimensionarea potențialului agroalimentar, calitatea produselor agroalimentare, cât și opiniile, nevoile și dorințele consumatorilor finali.

MODUL DE APLICARE/UTILIZARE AL REZULTATELOR
Rezultatele studiilor vor fi puse la dispoziția  producătorilor agricoli și operatorilor economici de pe piață, unităților de cercetare-dezvoltare din domeniu, părților interesate și vor constitui o sursă de informare în  domeniul producerii, prelucrării și comercializării produselor agroalimentare.

Prin aplicarea rezultatelor, proiectul  poate contribui la: extinderea gamei de produse, de promovare a produselor locale; raționalizarea costurilor de producție, printr-o valorificare echilibrată a resurselor; creșterea competitivității produselor; fundamentarea politicilor pentru comercializarea produselor agroalimentare, etc.

Rezultatele obținute se diseminează prin: elaborarea unei pagini WEB a proiectului, elaborarea și publicarea de articole în reviste de specialitate, participarea la conferințe, simpozioane etc.