Evaluarea potențialului energetic şi economic al resurselor bioregenerabile pentru producerea de bioetanol, biogaz, biomasă din producția secundară agricolă

Conducator proiectINSTITUTUL DE CERCETARE PENTRU ECONOMIA AGRICULTURII ȘI DEZVOLTARE RURALĂ  – ICEADR
· Director: Dr.ing. URSU Ana (e-mail office@iceadr.ro)
·Director proiect: Dr.ing. BEREVOIANU Rozi Liliana (e-mail: berevoianu.rozi@iceadr.ro)

Partener 1:  INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU MASINI ŞI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE – INMA

· Director: Dr.ing. VLĂDUȚ Nicolae Valentin (e–mail: icsit@inma.ro )
· Responsabil proiect: Dr.ing. GĂGEANU Iuliana (e-mail: iulia.gageanu@gmail.com )

Anul inceperii proiectului: 2019
Anul finalizarii proiectului: 2022
Suma totala proiect: 1. 000.000 lei

Rezumatul proiectului: Proiectul are ca obiectiv evaluarea potențialului de biomasă din agricultură, utilizarea acesteia în producerea de bioetanol și biogaz, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile. Sursele regenerabile de biomasă din România au un potențial ridicat din punct de vedere energetic şi economic. Activitățile proiectului se vor concretiza în identificarea resurselor de biomasă din agricultură, se vor oferi soluții, modalități de valorificare a acesteia, ca sursă regenerabilă, în scopul creșterii competitivității și securității energetice. Necesitatea implementării proiectului derivă din faptul că rezultatele acestuia pot fi utilizate în elaborarea și fundamentarea politicilor publice și în managementul integrat al schemelor de sprijin pentru producătorii agricoli. Valorificarea rezultatelor activităților de cercetare se va face în scopul dezvoltării economice durabile, al creșterii bunăstării și calității vieții, al îmbogățirii patrimoniului național al cunoașterii..

 Obiectivele proiectului se realizează prin următoarele ETAPE:
· Etapa 1: Studiu privind identificarea resurselor pentru producerea de biomasă din producția secundară agricolă;
· Etapa 2: Studiu privind evaluarea potențialului energetic și economic al biomasei
· Etapa 3: Studiu privind evaluarea potențialului de producere a bioetanolului
· Etapa 4: Studiu privind evaluarea potențialului de producere a biogazului

Principalele rezultate preconizate:
·Studiu privind identificarea resurselor pentru producerea de biomasă din producția secundară agricolă;
·Studiu privind evaluarea potențialului energetic și economic al biomasei;
·Studiu privind evaluarea potențialului de producere a bioetanolului;
·Studiu privind evaluarea potențialului de producere a biogazului.

 Modul de aplicare/utilizare a rezultatelor:
· Rezultatele proiectului se vor adresa producătorilor agricoli și vor fi diseminate etapizat, în scopul informării și conștientizării fermierilor cu privire la obținerea și utilizarea eficientă, din punct de vedere economic, de biomasă, bioetanol și biogaz, din producția agricolă secundară;
· Rezultatele proiectului se pot aplica prin:

–   stabilirea unor mecanisme de stimulare a producției de materie primă pentru obținerea de biocombustibili, prin acordarea de facilități producătorilor agricoli pentru cultivarea plantelor energetice;

–   utilizărea suprafețelor de teren necultivate, improprii pentru cultivarea agricolă convențională, în diferite stadii de degradare, ce pot fi utilizate în culturile energetice, fără a necesita lucrări deosebite de îmbunătățire.

·Rezultatele pot fi utilizate în elaborarea şi fundamentarea politicilor publice și în managementul integrat al schemelor de sprijin pentru producătorii agricoli.