Rezultatele selectiei dosarelor pentru ocuparea unui post de arhivar

Nr.crtNr. înregistrare dosarPostulAdmis/respins
1.1162/07.03.2024ArhivarADMIS
2.1177/18.03.2024ArhivarRESPINS nu îndeplinește condiția de vechime in specialitate (minim 6 luni)

Contestatia poate fi depusa până pe data de 22.04.2024 ora 13.

Proba scrisa, are loc pe data de 25.03.2024, începând cu ora 9.

Resurse umane: Anca Ispas