Anunt concurs promovare interna

Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurala organizează concurs de promovare internă in funcțiile de CS în condițiile Legii 319/2003

Condiții necesare participării la concurs:

  1. îndeplinește condițiile de studiu
  2. să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează,
  3. să fi obținut cel puțin calificativul “ bine “ la evaluarea performanțelor profesionale individuale din ultimii doi ani de activitate;
  4. să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată.

Concursul va avea loc in data de 15.01.2024 si va consta in:

  • proba scrisa ora 11
  • proba interviu ora 13:30

Dosarele se depun pana pe data de 09.01.2024 si vor cuprinde

  • Cerere participare la concurs
  • Copii de pe diplome, BI,
  • CV
  • Lista lucrărilor la care a participat candidatul, articole elaborate, cărți, colaborări etc

Resurse umane: Anca Ispas