Istoric

Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală este acreditat conform HG 551/2007, prin Decizia A.N.C.S. nr. 9666/02.06.2008, ca unitate componentă a sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naţional. Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală a fost înfiinţat în anul 1927 ca Secţie de Economie Rurală a Institutului de Cercetări Agronomice al…

Detalii