2021

 1. Rozi Liliana BEREVOIANU
  • Impactul economic privind schema pentru programul de susținere a tomatelor în spații protejate – Oferta Cercetării Științifice pentru Transfer Tehonologic în Agricultură, Industria Alimentară și Silvicultură, Editura Ceres, Vol. XXIV, ISSN 1844-0355 (disponibil la biblioteca)
 2. Eduard Alexandru DUMITRU, Rozi Liliana BEREVOIANU, Adriana MUSCALU, Cătălina TUDORA
 3. Eliza TEODORESCU, Rozi Liliana BEREVOIANU, Floarea BURNICHI, C. PETRE
  • Phenotypic Evaluation and Economic potential a Basil Germplast Collection from S-E Romania – ISHS (International Society for Horticultural Science), XXX. International Horticultural Congress (IHC2018) – International Symposium on Advances in Production and Processing of Medicinal and Aromatic Plants, Istanbul (Turkey),  ISSN 0567-7572 print and ISSN 2406-6168 electronic, 10.17660/ActaHortic.2020.1287.18
 4. Alexandra-Marina BRĂTULESCU (MANOLACHE), Alina Gabriela MĂRCUȚĂ, Ionuț-Laurențiu PETRE
  • Analiza privind eficiența forței de muncă din agricultură din perspectiva productivității muncii – The 12th International Symposium “Agrarian Economy and Rural Development – Realities and Perspectives for Romania”, ISSN 2668-0955, ISSN-L 2285-6803,AERD-Symposium-2021-1.pdf (iceadr.ro)
 5. Alexandra-Marina BRĂTULESCU (MANOLACHE)
 6. Daniela Nicoleta BĂDAN (VOICILĂ), Eduard Alexandru DUMITRU
 7. Rodica CHETROIU, Ancuța MARIN
  • An overview of buffalo milk production and distribution at territorial level
  • Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, Vol. 21, Issue 2, 2021, PRINT ISSN 2284-7995, E-ISSN 2285-3952, https://managementjournal.usamv.ro/pdf/vol.21_2/Art18.pdf
 8. Rodica CHETROIU
 9. Rodica CHETROIU, Ancuța MARIN
  • Research on the capitalizing of mountain area resources in beef production
  • ”Economic growth in coditions of globalization” – Volume I, Conferința “Creşterea economică în condiţiile globalizării”, Chișinău, Moldova – https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/156814
 10. Rodica CHETROIU, Lidia IURCHEVICI
  • Studii de caz: ovine pentru producția de lapte
  • Oferta cercetării, Vol. XXIV, 2021, ISSN 1844-0355
 11. Rodica CHETROIU
  • Country page Romania, Dairy Report 2021 – IFCN The Dairy Research Network, ISSN 1610-434X